Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних

1. Дана Політика захисту і обробки персональних даних (далі-«Політика») включає умови щодо обробки і захисту персональних даних, здійснюваної відповідно до сформульованої мети та підстав для виконання такої обробки персональних даних.

2. Володілець персональних даних – особа, зазначена у п.1.1 Загальних положень Публічного договору (оферти) про надання послуг.

3. Дана Політика разом з Публічним договором (офертою) про надання послуг, розміщеному на Сайті https://tabro.com/public-offer, являються основою на підставі якої проводиться одержання персональних даних, які будуть оброблені.

4. Надаючи свої дані в електронному вигляді за будь-яким з посилань на Сайті Tabro.com, або в інших випадках передбачених Договором, цією Політикою, Користувач, будь-яка особа, яка надає персональні дані, погоджується з положеннями, викладеними в Політиці і надає добровільну та безумовну згоду на обробку, зберігання, використання, поширення його/її персональних даних в обсягах, в яких такі дані надано.

5. Адміністрація поважає право суб’єктів персональних даних на недоторканість приватного життя та конфіденційність персональних даних, наданих у результаті користування Сайтом, та застосовує відповідні заходи безпеки, спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу, зміні або поширенню персональних даних.

6. Паролі Користувачів зберігаються в зашифрованому вигляді, що робить їх використання неможливим, навіть при фізичному доступі до обладнання Сайту.

7. Особисті дані Користувачів використовуються тільки для їх ідентифікації та не можуть бути передані третім особам, за виключенням випадків, передбачених Договором та/або додатками до нього, та/або чинним законодавством України.

8. Особисті дані осіб, що не являються Користувачами, але створюють замовлення на Сайті як замовник/клієнт Користувача, використовуються, обробляються, зберігаються, поширюються виключно в обсягах та з метою надання Користувачу, що прийняв замовлення, номерів засобів зв’язку з відповідним замовником/клієнтом та інформації про замовлення.

9. Обробка усіх персональних даних, отриманих в результаті функціонування Сайту, відбувається згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та чинними законодавчими актами України.

10. Персональні дані отримуються, зберігаються і використовуються з наступною метою:

 • надання Виконавцем з використанням функціоналу Сайту Послуг Користувачу у відповідності до умов Публічного договору (оферти) про надання послуг, розміщеному на сайті https://tabro.com/public-offer, виконання правочинів через мережу Інтернет ;
 • верифікація Користувача;
 • контролю і поліпшення якості Послуг, які надаються Користувачам;
 • забезпечення приймання від потенційних замовників/клієнтів замовлень (запису на прийом тощо) для надсилання в межах функціонування Сайту таких замовлень Користувачу;
 • надання Користувачу, що прийняв замовлення, інформації про замовлення, засобів зв’язку з замовником/клієнтом та замовнику/клієнту з Користувачем;
 • надання Користувачам усіх відомостей, що може їх зацікавити та/або надання яких передбачено ЗУ «Про захист прав споживачів» та чинними нормами законодавства України;
 • інформування Користувачів про нові Послуги;
 • забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Користувача в силу дотримання вимог законодавства, умов правочинів чи для реалізації прав, обов’язків та інтересів відвідувачів Сайту.

11. Персональні дані, які отримує Виконавець, Адміністрація від Користувача:

 • Адміністрація збирає персональні дані Користувачів на офіційному веб-сайті Tabro.com при реєстрації Користувача, розміщенні ним оголошень, використання Користувачем сервісів Сайту.
 • Отримувані від Користувача персональні дані можуть включати наступні відомості (окремі з них):
  • Прізвище, ім’я, по-батькові;
  • Дата народження фізичної особи;
  • Контактна інформація: адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, інша;
  • Інакші дані, надання яких передбачено формами для заповнення Сайту.

У разі ненадання Користувачем персональних даних, Послуги Сайту недоступні, інформація може бути надана Сайтом лише в обсязі, в якому допускається до перегляду Відвідувачу (випадковому гостю). Весь спектр Послуг доступний Користувачам Сайту на умовах, визначених Публічним договором (офертою) про надання послуг, додатками до нього та функціоналом Сайту.

12. В процесі перебування Користувача, Випадкового гостя, будь-якої особи на Сайті, Виконавець, Адміністрація також може отримати інформацію:

 • Автоматичну інформацію про візит на Сайт з комп’ютеру, що використовує особа під час читання сторінок Сайту.
  Така інформація не ідентифікує особу та не є персональними даними. Вона лише надає Виконавцю, Адміністрації відомості про кількість відвідувачів Сайту та типи комп’ютерів, які вони використовують. З цією інформацією Виконавець, Адміністрація мають можливість покращити Сайт, зробити його універсальним і більш зручним для всіх Користувачів, Відвідувачів, будь-яких осіб.
 • Інформація включає наступне:
  • Дату і час візиту особи на Сайт;
  • Які саме сторінки відвідувались та протягом якого проміжку часу;
  • Доменне ім’я  особи чи постачальника Інтернет-послуг та “IP” адресу;
  • Інформація про Інтернет-браузер, з використанням якого здійснюється огляд сторінок Сайту та про операційну систему комп’ютера особи;
  • Вебсайт, при переході з якого особа опинилася на Сайті Виконавця.

13. Тимчасові файли Cookies, які використовуються для зручності особи та коректної роботи Сайту можуть бути збережені на комп'ютер особи, яка відвідала Сайт.

14. Виконавець, Адміністрація не здійснює збирання чи використання персональної інформації про особу способом використання cookie-файлів, разом з тим, шляхом активації cookie-файлів або підтриманням їх в активному стані, особа, що відвідує Сайт, надає свою згоду на зберігання файлів-cookie на своєму браузері.

15. Вимкнення cookie-файлів можуть вплинути на функціональність Сайту та роботу Користувачів, Відвідувачів, будь-яких осіб із Сайтом.

16. Згода на надання персональних даних

Поставивши помітку «» та/або акцептувавши умови Публічного договору (оферти) про надання послуг, опублікованого на сайті https://tabro.com/public-offer, будь-яка особа:

1) засвідчує, що персональні дані про неї, надаються особою добровільно, чим підтверджує, що такі дані Виконавець, Адміністрація отримує правомірно і володіє ними, обробляє, використовує, поширює на законних підставах;
2) засвідчує наявність у Виконавця, Адміністрації права на обробку персональних даних відповідно до мети їх обробки, зберігання, використання, поширення, які слідують з умов Публічного договору, додатків до нього;
3) погоджується, що обробка Виконавцем, Адміністрацією персональних даних зумовлюється необхідністю реалізації Виконавцем, Адміністрацією прав та обов’язків відповідно до закону та/або в межах відповідного Публічного договору (оферти), опублікованого на Сайті https://tabro.com/public-offer;
4) підтверджує отримання від Виконавця, Адміністрації належного повідомлення про свої права, мету збору персональних даних, отримання усієї інформації, надання якої передбачено суб’єкту персональних даних нормами ЗУ «Про захист персональних даних»;
5) надає право Виконавцю, Адміністрації зберігати персональні дані протягом всього терміну діяльності Виконавця, Адміністрації або до моменту, коли суб’єкт персональних даних побажає видалити відомості про себе чи заборонить у письмовій паперовій формі їх зберігання, передання, обробку, використання, поширення, якщо інше не впливатиме із закону чи специфіки відносин за вказаним Публічним договором.

17. Суб’єкт персональних даних має право особисто та за письмовим запитом у паперовій формі дізнатися більше інформації, яку зберігає, обробляє, використовує, поширює Виконавець, Адміністрація відносно такого суб’єкта.

1. Дана Політика захисту і обробки персональних даних (далі-«Політика») включає умови щодо обробки і захисту персональних даних, здійснюваної відповідно до сформульованої мети та підстав для виконання такої обробки персональних даних.

2. Володілець персональних даних – особа, зазначена у п.1.1 Загальних положень Публічного договору (оферти) про надання послуг.

3. Дана Політика разом з Публічним договором (офертою) про надання послуг, розміщеному на Сайті https://tabro.com/public-offer, являються основою на підставі якої проводиться одержання персональних даних, які будуть оброблені.

4. Надаючи свої дані в електронному вигляді за будь-яким з посилань на Сайті Tabro.com, або в інших випадках передбачених Договором, цією Політикою, Користувач, будь-яка особа, яка надає персональні дані, погоджується з положеннями, викладеними в Політиці і надає добровільну та безумовну згоду на обробку, зберігання, використання, поширення його/її персональних даних в обсягах, в яких такі дані надано.

5. Адміністрація поважає право суб’єктів персональних даних на недоторканість приватного життя та конфіденційність персональних даних, наданих у результаті користування Сайтом, та застосовує відповідні заходи безпеки, спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу, зміні або поширенню персональних даних.

6. Паролі Користувачів зберігаються в зашифрованому вигляді, що робить їх використання неможливим, навіть при фізичному доступі до обладнання Сайту.

7. Особисті дані Користувачів використовуються тільки для їх ідентифікації та не можуть бути передані третім особам, за виключенням випадків, передбачених Договором та/або додатками до нього, та/або чинним законодавством України.

8. Особисті дані осіб, що не являються Користувачами, але створюють замовлення на Сайті як замовник/клієнт Користувача, використовуються, обробляються, зберігаються, поширюються виключно в обсягах та з метою надання Користувачу, що прийняв замовлення, номерів засобів зв’язку з відповідним замовником/клієнтом та інформації про замовлення.

9. Обробка усіх персональних даних, отриманих в результаті функціонування Сайту, відбувається згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та чинними законодавчими актами України.

10. Персональні дані отримуються, зберігаються і використовуються з наступною метою:

 • надання Виконавцем з використанням функціоналу Сайту Послуг Користувачу у відповідності до умов Публічного договору (оферти) про надання послуг, розміщеному на сайті https://tabro.com/public-offer, виконання правочинів через мережу Інтернет ;
 • верифікація Користувача;
 • контролю і поліпшення якості Послуг, які надаються Користувачам;
 • забезпечення приймання від потенційних замовників/клієнтів замовлень (запису на прийом тощо) для надсилання в межах функціонування Сайту таких замовлень Користувачу;
 • надання Користувачу, що прийняв замовлення, інформації про замовлення, засобів зв’язку з замовником/клієнтом та замовнику/клієнту з Користувачем;
 • надання Користувачам усіх відомостей, що може їх зацікавити та/або надання яких передбачено ЗУ «Про захист прав споживачів» та чинними нормами законодавства України;
 • інформування Користувачів про нові Послуги;
 • забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Користувача в силу дотримання вимог законодавства, умов правочинів чи для реалізації прав, обов’язків та інтересів відвідувачів Сайту.

11. Персональні дані, які отримує Виконавець, Адміністрація від Користувача:

 • Адміністрація збирає персональні дані Користувачів на офіційному веб-сайті Tabro.com при реєстрації Користувача, розміщенні ним оголошень, використання Користувачем сервісів Сайту.
 • Отримувані від Користувача персональні дані можуть включати наступні відомості (окремі з них):
  • Прізвище, ім’я, по-батькові;
  • Дата народження фізичної особи;
  • Контактна інформація: адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, інша;
  • Інакші дані, надання яких передбачено формами для заповнення Сайту.

У разі ненадання Користувачем персональних даних, Послуги Сайту недоступні, інформація може бути надана Сайтом лише в обсязі, в якому допускається до перегляду Відвідувачу (випадковому гостю). Весь спектр Послуг доступний Користувачам Сайту на умовах, визначених Публічним договором (офертою) про надання послуг, додатками до нього та функціоналом Сайту.

12. В процесі перебування Користувача, Випадкового гостя, будь-якої особи на Сайті, Виконавець, Адміністрація також може отримати інформацію:

 • Автоматичну інформацію про візит на Сайт з комп’ютеру, що використовує особа під час читання сторінок Сайту.
  Така інформація не ідентифікує особу та не є персональними даними. Вона лише надає Виконавцю, Адміністрації відомості про кількість відвідувачів Сайту та типи комп’ютерів, які вони використовують. З цією інформацією Виконавець, Адміністрація мають можливість покращити Сайт, зробити його універсальним і більш зручним для всіх Користувачів, Відвідувачів, будь-яких осіб.
 • Інформація включає наступне:
  • Дату і час візиту особи на Сайт;
  • Які саме сторінки відвідувались та протягом якого проміжку часу;
  • Доменне ім’я  особи чи постачальника Інтернет-послуг та “IP” адресу;
  • Інформація про Інтернет-браузер, з використанням якого здійснюється огляд сторінок Сайту та про операційну систему комп’ютера особи;
  • Вебсайт, при переході з якого особа опинилася на Сайті Виконавця.

13. Тимчасові файли Cookies, які використовуються для зручності особи та коректної роботи Сайту можуть бути збережені на комп'ютер особи, яка відвідала Сайт.

14. Виконавець, Адміністрація не здійснює збирання чи використання персональної інформації про особу способом використання cookie-файлів, разом з тим, шляхом активації cookie-файлів або підтриманням їх в активному стані, особа, що відвідує Сайт, надає свою згоду на зберігання файлів-cookie на своєму браузері.

15. Вимкнення cookie-файлів можуть вплинути на функціональність Сайту та роботу Користувачів, Відвідувачів, будь-яких осіб із Сайтом.

16. Згода на надання персональних даних

Поставивши помітку «» та/або акцептувавши умови Публічного договору (оферти) про надання послуг, опублікованого на сайті https://tabro.com/public-offer, будь-яка особа:

1) засвідчує, що персональні дані про неї, надаються особою добровільно, чим підтверджує, що такі дані Виконавець, Адміністрація отримує правомірно і володіє ними, обробляє, використовує, поширює на законних підставах;
2) засвідчує наявність у Виконавця, Адміністрації права на обробку персональних даних відповідно до мети їх обробки, зберігання, використання, поширення, які слідують з умов Публічного договору, додатків до нього;
3) погоджується, що обробка Виконавцем, Адміністрацією персональних даних зумовлюється необхідністю реалізації Виконавцем, Адміністрацією прав та обов’язків відповідно до закону та/або в межах відповідного Публічного договору (оферти), опублікованого на Сайті https://tabro.com/public-offer;
4) підтверджує отримання від Виконавця, Адміністрації належного повідомлення про свої права, мету збору персональних даних, отримання усієї інформації, надання якої передбачено суб’єкту персональних даних нормами ЗУ «Про захист персональних даних»;
5) надає право Виконавцю, Адміністрації зберігати персональні дані протягом всього терміну діяльності Виконавця, Адміністрації або до моменту, коли суб’єкт персональних даних побажає видалити відомості про себе чи заборонить у письмовій паперовій формі їх зберігання, передання, обробку, використання, поширення, якщо інше не впливатиме із закону чи специфіки відносин за вказаним Публічним договором.

17. Суб’єкт персональних даних має право особисто та за письмовим запитом у паперовій формі дізнатися більше інформації, яку зберігає, обробляє, використовує, поширює Виконавець, Адміністрація відносно такого суб’єкта.

RU UA
Всі категорії
 • Оренда і прокат
 • Дизайн
 • Домашній майстер
 • Інші послуги
 • Клініки та лікарі
 • Краса та здоров'я
 • Кулінарія
 • Маркетинг та реклама
 • Меблеві роботи
 • Няні та доглядальниці
 • Обслуговування автомобіля
 • Одяг та аксесуари
 • Організація свят
 • Переклади і тексти
 • Перевезення і зберігання
 • Поліграфія
 • Розробка і програмування
 • Ремонт і оздоблення
 • Ремонт та установка техніки
 • Ручна робота
 • Створення та обробка аудіо
 • Створення та обробка фото і відео
 • Спортивні послуги
 • Будівництво
 • Прибирання будинку і офісу
 • Послуги безпеки
 • Послуги для бізнесу
 • Послуги з доставки
 • Догляд за тваринами
 • Вчителі та викладачі
 • Фінансові послуги
 • Юридичні та бухгалтерські послуги