Публічна оферта

Умови користування

Користування сервісами та можливостями Сайту Tabro.com здійснюється за правилами і на Умовах Публічного Договору (оферти) про надання послуг (за текстом – «Договір» або «Публічний договір», або «Оферта») та у відповідності до додатків до нього, чинних норм законодавства України.

Будь-яка особа, користуючись Сайтом Tabro.com беззастережно погоджується з вказаними у Публічному договорі та додатках до нього усіма умовами, в тому числі відповідальності, прав та обов’язків усіх осіб відносно один одного, відносини яких розпочались чи здійснюються з використанням функцій даного Сайту.

Обробка персональних даних здійснюється згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних» та регламентується додатком № 2 до Договору.


ЗМІСТ
Публічного договору (оферти)
про надання послуг

1. Загальні положення
2. Терміни та поняття, які застосовуються в Договорі
3. Предмет договору
4. Реєстрація на Сайті
5. Вартість та умови оплати
6. Порядок надання та приймання-передачі наданих Послуг
7. Вимоги до контенту оголошень чи інформації, розміщуваної Користувачем на Сайті
8. Права та обов’язки Адміністрації Сайту
9. Права та обов’язки Користувача
10. Відповідальність Сторін
11. Обставини непереборної сили
12. Вирішення спорів
13. Дія Договору про надання Послуг
14. Порядок внесення змін до Договору
15. Заключні положення

Додатки:
Додаток № 1 «Перелік Послуг, розміщення оголошень відносно яких заборонено на Сайті»
Додаток № 2 «Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних»


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(оферта)
про надання послуг


1. Загальні положення

1.1. Сторона: Фізична особа-підприємець Герасимець Руслана Володимирівна, що на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Дата запису: 17.11.2020 Номер запису: 2003390000000031833), надалі іменується – «Виконавець» або «Виконавець послуг», керуючись ст. ст. 633, 641, 627, 628, 901 Цивільного кодексу України, публічно пропонує широкому та необмеженому колу фізичних осіб можливість доступу через мережу Інтернет до онлайн-сервісу «Tabro», розміщеного на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою: https://tabro.com (надалі-«Сайт»), який на умовах підписки забезпечує розміщення тимчасових оголошень Користувачів, надання Користувачам в період дії підписки платних послуг реклами, інших визначених цим Договором послуг, для чого публікує даний Публічний договір (оферту).

1.2. Договір та додатки до нього визначають Умови та порядок використання можливостей Сайту для: розміщення Користувачами оголошень рекламних матеріалів про послуги/роботи Користувача, надання яких пропонується Користувачем третім особам; доступу Користувачем в межах функціоналу Сайту до особистого кабінету (сторінки); отримання Користувачем замовлень, приймання чи відхилення яких Користувач може здійснити; інших Послуг, якщо такі запропоновано на Сайті (за текстом – «Послуги»).

1.3. Користувач підтверджує свою згоду з усіма умовами цього Договору, додатків до нього шляхом акцептування у визначений Договором спосіб. В разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), особа зобов’язується як сторона Договору - Користувач неухильно виконувати умови цього Публічного договору та додатків до нього.

1.4. Підтвердженням повного та безумовного акцептування цієї Оферти як сторони Договору – Користувача, є реєстрація Користувача на Сайті та/або внесення Користувачем плати за Послуги Сайту.

1.5. Акцептування за цим Договором здійснюється з дотриманням норм ЗУ «Про електронну комерцію» в один зі способів:

1.5.1. Акцепт у спосіб реєстрації Користувача на Сайті виконується шляхом електронного підпису одноразовим ідентифікатором, отриманого по смс/вайбер, згідно вимог ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію»;

1.5.2. Акцептом у спосіб оплати є заповнення в електронному вигляді форми оплати платіжної системи з реквізитами платіжного інструменту (зокрема CCV2 кодом), що вважається одноразовим цифровим паролем, який визнається електронним цифровим підписом в розумінні вимог ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію».

1.6. Користувачем за Договором, Відвідувачем, замовником послуг Користувача з використанням функціоналу Сайту, не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження, в тому числі щодо укладення Договору (включаючи, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження, включаючи пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.7. Користувач та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману, чи помилки.

1.8. Надання послуг Користувачу здійснюється згідно із законодавством України.

1.9. Відвідувач, замовник послуг/робіт Користувача, не отримує платних послуг Сайту (платних послуг зазначеного у п. 1.1 цього Договору Виконавця), не зобов’язаний акцептувати Договір у визначений цим Договором спосіб, однак не має права використання Tabro.com у разі незгоди з усіма умовами, в тому числі відповідальності, прав та обов’язків усіх осіб відносно один одного, відносини яких розпочались чи здійснюються з використанням функцій даного Сайту.


2.Терміни та поняття, які застосовуються.

Оферта (або «Публічний договір», або «Договір») – публічна пропозиція, що адресується дієздатній фізичній особі, відносно якої не існує обмежень щодо укладання цього Договору, укласти Договір про надання послуг на умовах, визначених даним Договором та додатками до нього.

Сайт - комплекс програмних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу «Tabro», який розміщений у мережі Інтернет за адресою https://tabro.com та належить правовласнику (Виконавцю згідно п. 1.1) Сайту.

Акцепт - повне та безумовне прийняття умов цієї Публічної оферти, що виражається у взаємодії з Сайтом у спосіб (або один з них) згідно пункту 1.5. Загальних положень цього Договору, дозволяє отримати статус Користувача в розумінні даного Договору.

Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції (Виконавця), що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.

Відвідувач – будь-яка особа, що «зайшла» хоча б на одну сторінку Сайту без реєстрації (випадковий гість);

Користувач – будь-яка фізична особа, що прийняла умови даної оферти, використовує платні можливості, функціонал Сайту у будь-яких спосіб, наданий сервісом Сайту.

Користувач має розширені порівняно з Відвідувачем можливості користування Сайтом.

Підписка – дія Користувача по 100% передоплаті Послуг Виконавця за цим Договором, що дозволяє отримати Послуги Сайту протягом передплаченого періоду. Мінімальний період підписки за Договором – 1 (один) календарних місяць.

Перший місяць Підписки кожним вперше зареєстрованим Користувачем є безкоштовним, надається після проходження профілем Користувача модерації та прив’язки платіжної картки Користувача, та являється виключенням з правил надання Послуг на умовах передплати за цим Договором.

Послуги реклами – платні послуги Виконавця, що доступні Користувачу, який оформив підписку, передплачений період якої не вичерпано на момент замовлення Послуг реклами. Мінімальний період Послуг реклами за Договором – сім календарних днів з дня оплати Послуг реклами Користувачем, включаючи день оплати.

До Послуг реклами включаються:

 • відображення в загальному переліку Користувачів, що пропонують послуги/роботи. В першу чергу відображуються Користувачі, які сплатити за Послугу реклами порівняно до тих, що не скористались зазначеною Послугою, розміщення в переліку - в черговості по даті оплати Користувачем за Послугу реклами;
 • при відображенні в загальному переліку Користувачів, які пропонують послуги/роботи, інформація Користувача, що сплатив Послугу реклами протягом дії Послуги, виділяється;
 • при відображенні на карті Користувачів, які пропонують послуги/роботи, інформація Користувача, що сплатив Послугу реклами протягом дії Послуги, виділяється;
 • інформація про Користувача, що сплатив Послугу реклами протягом дії Послуги, періодично відображується на головній сторінці Сайту в розділі «ТОП виконавців».

Договірне списання – Виконавець має право отримувати оплату за Послуги на умовах цього Договору у спосіб списання визначеної цим Договором вартості періоду Підписки (в сумі за один календарний місяць) з карткового, іншого рахунку Користувача. Реєструючись на Сайті, надаючи персональні та інші дані доступу до рахунку, Користувач в повному обсязі усвідомлює надання Виконавцю права Договірного списання та ознайомлений з періодичністю списання, тарифами і Послугами Виконавця, можливістю змін цін та тарифів за даним Договором.

Припинити Договірне списання Користувач має можливість скориставшись відповідною функцією у налаштуваннях Сайту або на умовах пункту 14.7 Договору.

Для Договірного списання коштів Користувач має забезпечити наявність прив’язаної до профілю Користувача картки та наявність на рахунку Користувача суми коштів, що відповідає вартості Послуг за цим Договором.

Прив’язка картки – підтвердження Користувачем належності зазначеної платіжної картки самому Користувачу шляхом надання кодів доступу, даних картки. Процес підтвердження (верифікації) картки Користувача здійснюється Сайтом у спосіб списання суми в розмірі 1 (одна) гривня та повернення даної суми Користувачу в межах однієї доби. Для прив’язки картки на рахунку Користувача повинні перебувати грошові кошти в розмірі від 1 (однієї) гривни.

Адміністрація – визначена пунктом 1 фізична особа – підприємець, що одночасно є правовласником Сайту, а також уповноважені нею на управління Сайтом і підтримку Користувачів особи.

Верифікація - перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці спеціального коду, відправленого Адміністрацією Сайту Користувачу у SMS/Viber - повідомленні на номер, вказаний Користувачем при реєстрації.

Контент - будь-яка інформація, яка розміщується Користувачем на Сайті (текстові, графічні матеріали тощо). Зміст контенту має відповідати вимогам цього Договору та додаткам до нього.

Особистий кабінет - електронний (віртуальний) кабінет Користувача (акаунт, персональна сторінка) у функціональній системі Сайту, за допомогою якого Користувач може керувати своїми оголошеннями, оголошеннями, взаємодіяти з Сайтом, в т.ч. переглядати свій баланс (стан рахунку) тощо.

Оголошення – текстова та/або графічна інформація про послуги/роботи, яка розміщується Користувачем з метою, у тому числі, але не виключно, подальшого продажу (надання) послуг/виконання робіт для будь-яких осіб. Зміст оголошення має відповідати вимогам до Контенту, згідно умов цього Договору і додатків до нього.

Модерація - процес перевірки інформації в оголошенні. Основна мета модерації - актуальна, перевірена і достовірна база оголошень Сайту та відповідність змісту оголошення положенням Оферти, додатків до цього Договору і чинним нормам законодавства України.

Оголошення, що не пройшли модерацію, не допускаються до публікації.

Повна та детальна модерація є правом Виконавця, відтак, у разі виявлення у змісті оголошення, які попередньо пройшли модерацію, порушень умов даного Публічного Договору та/або додатків до нього, та/або норм чинного законодавства України, такий Контент Користувача не допускається до подальшої демонстрації на Сайті, до усунення Користувачем порушень та повторного проходження модерації.

Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних - умови роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними усім осіб на Сайті, що доповнюють умови даного Договору та яка є невід'ємною частиною цього Договору і розміщена за посиланням: https://tabro.com/privacy-policy


3. Предмет Договору

3.1. Виконавець на умовах підписки надає Користувачу Послуги доступу через мережу Інтернет до онлайн-сервісу «Tabro», розміщеного на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою: https://tabro.com (за текстом -«Сайт»), який забезпечує:

 • розміщення Контенту Користувачів про продаж (надання) послуг/виконання робіт Користувачем;
 • просування в мережі Інтернет інформації про Користувача, його послуги/роботи у спосіб відображення на Сайті Контенту Користувача;
 • користування функцією Сайту по прийманню замовлень на послуги/роботи (запису на прийом тощо) від потенційних замовників/клієнтів та функцією підтвердження чи відхилення відповідних замовлень;
 • послуги реклами на умовах даної Оферти;
 • інші Послуги, якщо такі пропонуються на Сайті чи у додатках до цього Договору, в тому числі додані в після акцептування Користувачем даного Договору.

3.2. Місцем надання Послуг (місцем виконання Договору) є місцезнаходження Виконавця.


4. Реєстрація на Сайті та розміщення оголошень

4.1. Реєстрація на Сайті здійснюється шляхом заповнення форми: E-mail, пароль, ім’я, прізвище, номер телефону, фото особи або логотип чи торгова марка розміром не більше 5 мегабайт (у разі фото особи - обличчя особи не менш ніж 70% зображення).

4.2. Реєстрація можлива цілодобово.

4.3. Вказана Користувачем при реєстрації адреса електронної пошти вважається електронною поштою Користувача, може використовуватися для листування, відправки інформації Користувачу. У разі зміни електронної пошти Користувач зобов’язаний завчасно письмово у відповідності до положень цього Договору повідомляти Виконавця.

4.4. Користувач гарантує, що уся надана ним Виконавцю при реєстрації інформація являється достовірною, належить Користувачу, наданням такої інформації не порушуються права жодних третіх осіб.

4.5. У разі невідповідності /недійсності будь-якої наданої Сайту інформації, Користувач приймає на себе всі пов’язані з цим ризики та відповідальність.

4.6. Адміністрація може на свій розсуд не допускати верифікацію Користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.


5. Вартість та умови оплати

5.1. Вартість Послуг (Підписка) за Договором з розрахунку за один календарний місяць (період користування) складає: 150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень 00 копійок).

5.2. Вартість Послуг реклами за Договором з розрахунку за один календарний тиждень (сім днів (період користування)) складає: 30 грн. (тридцять гривень 00 копійок).

5.3. Користувач здійснює повну (100%) передоплату за кожен період користування по кожній Послузі за цим Договором.

5.4. Оплата послуг за Договором здійснюється в національній валюті України.

5.5. Виконавець має право щомісячно авансом за наступний місяць здійснювати Договірне списання з рахунку Користувача коштів для оплати Послуг за цим Договором в сумі, що дорівнює вартості відповідних Послуг за один період користування.

5.6. Загальна сума (ціна) цього Договору у взаємовідносинах Виконавця з кожним окремим Користувачем дорівнює сумі всіх платежів здійснених таким Користувачем на користь Виконавця відповідно до умов даного Договору.

5.7. Датою оплати (Договірного списання) Сторони обумовлюють вважати дату надходження грошових у розпорядження Виконавця.

5.8. Оплата кожного разу вважається виконаною за черговістю місяців, незалежно від призначення платежу.

5.9. Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені послуги/роботи, при блокуванні відповідного оголошення та/або Користувача, Користувачу не повертаються.

5.10. Користувач дає свою згоду на передачу, зберігання, використання та розповсюдження через Адміністрацію до будь-яких третіх осіб інформації, відомостей про грошові зобов’язання Користувача перед Виконавцем за цим Договором.


6. ПОРЯДОК НАДАННЯ та
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Послуги за цим Договором надаються Користувачу після проходження Користувачем верифікації, реєстрації, модерації та оформлення Підписки. Подальше користування Сайтом здійснюється після доступу до Сайту за логіном та паролем Користувача.

6.2. Підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з’єднання, швидкості передачі даних, завантаження вебсайтів тощо, здійснюється Користувачем самостійно.

6.3. Завершення періоду підписки є підставою припинення надання Послуг за Договором до виконання Користувачем передоплати наступного періоду. Часткова передоплата не являється підставою надання Послуг.

6.4. У випадку, коли Послуги реклами замовляються в момент, від якого до завершення передплаченого Користувачем періоду Підписки залишається менше, ніж сім календарних днів, по завершенню періоду Підписки надання Послуг реклами призупиняється до дня відновлення Підписки (передплати Користувачем Підписки на наступний період).

6.5. Послуги за цим Договором щомісяця вважаються наданими Виконавцем та прийнятими Користувачем без зауважень і в повному обсязі, якщо після спливу 10 (десяти) робочих днів з дня закінчення кожного календарного місяця Користувачем не пред’явлено Виконавцю письмової претензії про протилежне.

6.6. Надаючи послуги/виконуючи роботи для третіх осіб Користувач самостійно та на власний ризик в межах здійснюваної ним підприємницької чи іншої діяльності організовує його взаємовідносини з кінцевими споживачами/замовниками/клієнтами.

6.7. Користувач несе самостійну відповідальність за його дії/бездіяльність по відношенню до кінцевого споживача (замовника) послуг/робіт.

6.8. Сайт, Виконавець, Адміністрація, ні за яких обставин не являються посередником чи іншим учасником у відносинах Користувача з його замовниками/клієнтами/кінцевими споживачами послуг/робіт Користувача. Розрахунки між Користувачем і третіми особами виконуються без участі Сайту, Виконавця, Адміністрації.

6.9. Користувач, який оформив Послугу (в т.ч. Підписку) та не скасував її, вважається таким, що замовив Послугу і повинен забезпечити наявність на рахунку прив’язаної до його профілю картки суми грошових коштів, що відповідає вартості замовлених Послуг.

6.10. Надання Послуг припиняється у разі неможливості Договірного списання вартості Послуг у відповідності до умов цього Договору, до відновлення оплати.


7. Вимоги до змісту Контенту оголошень чи інформації, розміщуваної Користувачем на Сайті

7.1. Користувач, який розміщує на Сайті оголошення про продаж (надання) послуг/виконання робіт, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до умов цього Договору та додатків до нього, інструкцій, якщо такі додатково розміщені на Сайті. Розміщуючи інформацію про послугу, Користувач підтверджує, що він має право пропонувати надання відповідної послуги/робіт згідно з вимогами законодавства України та країн, в яких вони реалізуються.

7.2. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги/роботи відповідають нормам якості, які встановлені законодавством України та країн, на території яких вони реалізуються і відносно таких послуг/робіт немає жодних претензій третіх осіб.

7.3. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги/роботи, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, отримання ліцензій тощо, будуть надані відповідно до вимог законодавства України, країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

7.4. Умови надання послуг/робіт повинні включатися в опис послуги/робіт. Умови складені Користувачем не повинні суперечити цьому Договору та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

7.5. Розміщуючи оголошення Користувач повинен дотримуватись наступного:

 • не розміщувати оголошення в категорії, не відведеній для такого роду оголошень;
 • не розміщувати оголошень, опис чи зображення яких є нерозбірливим чи відносно неіснуючих послуг/робіт;

7.6. Користувач не має права розміщувати інформацію (оголошення тощо) відносно послуг/робіт, визначених у Додатку № 1 до цього Договору «Перелік послуг, розміщення оголошень відносно яких заборонено на Сайті», в тому числі:

 • про надання/ отримання послуг сексуального, еротичного, порнографічного характеру;
 • про підробку будь-яких документів (на транспорті засоби тощо);
 • про надання будь-яких послуг/виконання робіт, вільний обіг яких заборонено за законодавством України або законодавством країни, в межах якої пропонується замовлення/надання послуг або виконання робіт.

7.7. Користувачу також забороняється розміщувати оголошення чи відомості з порушенням прав третіх осіб, в тому числі інформацію, повідомлення, що містять:

 • ненормативну лексику, вульгарні чи образливі висловлювання, зокрема, расистського чи релігійного характеру, а також заклики до дискримінації по національній, расовій, статевій чи інших ознаках;
 • погрози, наклеп в адресу будь-яких осіб;
 • заклики до насилля чи протиправних дій, пропаганду ненависті, дискримінації, міжнаціональних конфліктів тощо;
 • інформацію, що порушує особисті (немайнові) права чи права інтелектуальної власності будь-яких осіб;
 • недобросовісну, недостовірну, неетичну інформацію, а також таку, що наносить шкоду діловій репутації будь-яких осіб;
 • відомості, які порушують чи посягають на власність третіх осіб, комерційну таємницю чи недоторканість особистого життя, честь, гідність, ділову репутацію;
 • віруси чи інші технології, які можуть завдати шкоди Сайту, Адміністрації чи іншим Користувачам;
 • посилання чи інформацію про сайти з конкуруючими сервісами Сайту;
 • будь-яку інформацію, що порушує законодавство України, має ознаки правопорушення, кримінально караного діяння.

8. Права та обов’язки Адміністрації Сайту

8.1. Обов’язки Адміністрації:

Адміністрація зобов’язана надавати консультативну підтримку електронною поштою та за допомогою чату щодо запитань, які виникають під час виконання цього Договору.

Адміністрація зобов’язана пояснювати причини відмови у розміщенні інформації чи її видалені з Сайту лише у випадках, що передбачені законодавством України.

Інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.


8.2. Адміністрація має право:

a) Змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку, у тому числі всі додатки до нього, із розміщенням нової редакції зміненого документу (Договору та/або додатків до нього) на Сайті https://tabro.com/public-offer не пізніше дня введення таких змін.

b) Адміністрація Сайту має право блокувати (припиняти демонстрацію на Сайті) будь-яких оголошень, інформації, які порушують чинне законодавство України, умови цього Договору або не відповідають основам суспільної моралі, а також на вимогу власника прав інтелектуальної власності чи уповноважених державних органів. При цьому рішення Адміністрації є остаточним та оскарженню не підлягає.

c) Запросити у Користувача додаткову інформацію, яка підтверджує законність діяльності Користувача з надання послуг/виконання робіт, які Користувач пропонує з використанням Сайту, інші відомості на підтвердження дотримання Користувачем умов даного Договору та/або додатків до нього.

d) Адміністрація Сайту має право самостійно, з врахуванням вимог та критеріїв, встановлених цим Договором та /або чинним законодавством України, приймати рішення про віднесення інформації, оголошень до заборонених і таких, які підлягають блокуванню, не допускаються до демонстрації на Сайті.

e) Адміністрація Сайту має право на власний розсуд не приймати акцепт від будь-якого Користувача, якщо наявні ознаки порушення таким Користувачем умов цього Договору та/або чинних норм законодавства України.

f) Адміністрація може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів чинності замовлення, прийняти яке чи відхилити має Користувач тощо.

g) Адміністрація має право в будь-який момент змінити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

h) Адміністрація має право на свій розсуд припинити розгляд скарг Користувачів, та/або обмежити кількість відповідей Користувачам, якими порушено умови цього Договору.

i) Інші права, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.


9. Права та обов’язки Користувача.

9.1. Обов’язки Користувача:

Не розміщувати оголошення, що порушують умови даного Договору та/або додатків до нього, діючі норми законодавства України;

Підтримувати в актуальному стані номер свого мобільного телефону та інші контактні дані, що надані Користувачем Виконавцю, Адміністрації або повідомляти про їх зміну в найкоротші можливі терміни.

Надати Адміністрації на її вимогу додаткову інформацію, яку Адміністрація має право витребувати у відповідності до умов цього Договору на підтвердження даних Користувача чи законності діяльності Користувача на Сайті.

Інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.


9.2. Права Користувача:

Отримувати консультативну підтримку електронною поштою щодо запитань, які виникають під час виконання Договору та користування Сайтом.

Отримувати Послуги згідно з цим Договором, сервісами, що пропонуються Сайтом.

Має право розірвати цей Договір у будь-який момент, повідомивши про таке письмово Виконавця та за умови відсутності у Користувача простроченої заборгованості перед Виконавцем.

Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту, які будуть розглянуті в порядку черговості їх надходження.

Інші права, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.


10. Відповідальність Сторін

10.1. За невиконання чи неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Виконавець, Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачами та Відвідувачами за зміст оголошень Користувачів на Сайті.

10.3. Виконавець, Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед третіми особами за жодні збитки чи шкоду, якщо таких зазнала будь-яка третя особа в результаті використання нею інформації, відомостей чи даних, опублікованих Користувачами на Сайті та/або в результаті взаємодії з Користувачем, взаємовідносини з яким розпочались з використанням функціоналу Сайту.

10.4. Виконавець, Адміністрація Сайту не несе відповідальності за достовірність інформації, відомостей, будь-яких даних, які розміщуються Користувачами, а також не несе відповідальності за послуги, роботи, що пропонуються Користувачами, за дотримання Користувачами зобов’язань перед третіми особами.

10.5. Виконавець, Адміністрація не являється стороною спорів між Користувачами, Відвідувачами, будь-якими особами, що розпочали їх взаємовідносини на Сайті. Всі спори та конфлікти вирішуються такими особами самостійно без залучення Сайту, в т.ч. в якості третьої особи на боці будь-якої зі сторін спору.

10.6. Користувач та/або Відвідувач не може робити висновків, що пропозиція, продаж чи придбання будь-яких робіт чи послуг є дійсними та законними виходячи лише з факту розміщення про таке інформації на Сайті.

10.7. Користувач приймає на себе відповідальність в повному обсязі за свої дії на Сайті та дії з використанням функціоналу Сайту.

10.8. Відвідувач приймає на себе в повному обсязі всі ризики, що є наслідком використання ним інформації, розміщеної Користувачами на Сайті.

10.9. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед Користувачем у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням ВИКОНАВЦЕМ Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Користувача в межах оплаченої ним ціни Послуг.


11. Обставини непереборної сили

11.1. Обставинами непереборної сили визнаються обставини, які не можуть бути передбачені Сторонами при укладенні Договору і проти виникнення яких вони не можуть прийняти відповідні заходи. До них відносяться, зокрема, стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, акт вандалізму, блискавка, пожежа в наслідок блискавки, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води, вибух, ударні хвилі, епідемії чи пандемії тощо. Дію обставин непереборної сили підтверджує Торгово-промислова палата України.

11.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

11.3. Сторони зобов'язані сповіщати одна одну про настання і припинення обставин непереборної сили протягом 5 (п'яти) робочих днів із дня їх настання. Сповіщення з боку Адміністрації можливо способом публікації відповідного повідомлення на Сайті.

11.4. У випадках, коли обставини та їх наслідки, передбачені цим розділом Договору, продовжують існувати більше, ніж 3 (трьох) місяців поспіль, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, кожна зі Сторін має право відмовитись від даного Договору (розірвати його в односторонньому порядку).


12. Вирішення спорів

12.1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

12.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК України.


13. Дія Договору про надання Послуг

13.1. Договір з кожним окремим Користувачем є укладеним з моменту акцепту цього Договору відповідним Користувачем.

13.2. Строк дії Договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового розірвання Договору Користувачем чи Виконавцем у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

13.3. У разі відмови від даного Договору (дострокового розірвання Договору) з ініціативи Користувача з підстав, інших ніж систематичне невиконання Виконавцем його зобов’язань за цим Договором, сплачені Користувачем грошові кошти поверненню не підлягають.


14. Порядок внесення змін до Договору

14.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну/вартість підписки) та/або відкликати Оферту.

14.2. У випадку внесення ВИКОНАВЦЕМ змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за адресою https://tabro.com/public-offer, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

14.3. У разі зміни ціни/вартості за Договором, ціна за передплачений Користувачем не підлягає збільшенню, Послуги надаються згідно виконаної підписки до закінчення періоду підписки.

14.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.

14.5. Пропозиції Користувачів та інших осіб щодо внесення змін до Договору, підлягають обов’язковому розгляду, але не гарантують їх внесення до Договору.

14.6. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися його умов (або нової редакції Договору), він не має права користуватися можливостями Сайту та зобов'язаний припинити використання Сайту з негайним письмовим повідомленням Виконавця у паперовій формі про розірвання Договору, видалення акаунту Користувача з Сайту і всієї інформації, оголошень Користувача.

14.7. З моменту отримання Виконавцем письмового повідомлення від Користувача про розірвання Договору, Договірне списання коштів за наступний період Послуг не здійснюється, Договір між конкретним Користувачем та Виконавцем вважається припиненим з наступного дня, що слідує за днем закінчення передплаченого періоду Підписки.


15. Заключні положення

15.1. Договір укладений українською мовою.

15.2. Виконавець має право використовувати факсимільне відображення особистого підпису та відбитка печатки за допомогою механічного копіювання під час підписання будь-яких документів, які складаються в ході виконання цього Договору.

15.3. Документи надіслані Виконавцем електронною поштою чи іншими засобами зв’язку з використанням мережі Інтернет вважаються дійсними до отримання адресатом оригіналу відповідного документу.

15.4. Кожна зі Сторін гарантує, що вступає у регульовані цим Договором взаємовідносини з повним розумінням його умов і відповідальністю за виконання взятих на себе зобов’язань.

15.5. Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; Користувач погоджується з цінами, вартістю, зазначеними в цьому Договорі і/або додатках до нього, з порядком погодження цін, вартості, умовами їх затвердження і змін; Сторони стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього Договору, вільно володіють мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.

15.6. Користувач засвідчує, що до укладання даного Договору отримав від Виконавця в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Послуги, які надаватимуться згідно даного Договору і яка необхідна для здійснення свідомого вибору, зокрема: перелік та обсяг Послуг за цим Договором, основні характеристики Послуг, переваги, небезпека, склад, методи використання результатів наданих Послуг, метод (спосіб) надання Послуг, очікувані результати, ціни, тарифи та спосіб їх розрахунку і порядок погодження/затвердження, можливість їх збільшення Виконавцем в односторонньому порядку, наявність знижок або інших цінових переваг тощо, отримав усю іншу інформацію, надання якої передбачено чинними нормами законодавства України.

15.7. Робочими днями Виконавця є: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця за виключенням офіційно встановлених святкових та вихідних днів.Перелік послуг, розміщення оголошень відносно яких заборонено на Сайті за адресою: https://tabro.com/public-offer

1. Послуги зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.

2. Послуги сурогатного материнства, грудне молоко.

3. Послуги доставки тварин, рослин та комах (в тому числі опудал або частини тварин), занесених до Червоної книги України та/або Міжнародної Червоної книги.

4. Послуги зламу програмного забезпечення.

5. Налаштування піратського ПЗ, кардшейрінг.

6. Послуги збуту контрабандних товарів та/або краденого майна.

7. Обмін валют та/або інших валютних цінностей.

8. Підроблення грошових знаків.

9. Виготовлення довідок та документів (у тому числі особових медичних книжок, результатів ПЛР тестів на коронавірус тощо).

10. Послуги відмотування/намотування пробігу автомобіля, а також приладів.

11. Парсинг: пропозиція послуг і програмного забезпечення.

12. Послуги пропонування кредитів, участі в аукціонах, ставках, торгах, фінансових пірамідах тощо.

13. Шахрайство, вимагання, прохання чи пропонування матеріальної допомоги та підтримки в будь-якій формі, у тому числі оголошення «стану спонсором», «шукаю спонсора», «надам матеріальну підтримку», «шукаю матеріальну підтримку», «комерція» «кредитний донор» та подібне.

14. Пропозиції послуг пов'язаних з окультною тематикою (привороти, заклинання, гадання, сатанізм, ритуали, чаклунство, відьми, магія, зцілювання, екстрасенси тощо).

15. Здавання в оренду чи пошук облікових записів у соціальних мережах, акаунтів, месенджерів.

16. Послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі.

17. Сексуальні послуги, проституція, будь-які послуги інтимного характеру, види масажу: еротичний, боді, лінгама, тантричний.

18. Сумнівні пропозиції роботи, в тому числі в мережі Інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця (робота для всіх, обробка електронної пошти на дому, робота без вкладень, пасивний дохід і подібне).

19. Пропозиції роботи в нічних клубах за кордоном; веб-моделями; пропозиції послуг свінгер-клубів;

20. Пропонування агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистриб'юторов, пропонування заробітку на фондових ринках, навчання та діяльності трейдера, участі у фінансових пірамідах, сумнівних способах отримання прибутку, а також пов’язане із цим навчання.

21. Пропонування франчайзингу, багаторівневого (мережевого) маркетингу.

22. Пропонування послуг з працевлаштування, згідно ЗУ «Про зайнятість населення» повинні супроводжуватись інформацією про відповідну ліцензію або наказ Міністерства соціальної політики України.

23. Будь-які нові оголошення про знайомство, дружбу, легкі стосунки, а також адміністративні панелі сайтів знайомств.

24. Пропозиції поповнення рахунку мобільного номера телефону за допомогою переказу коштів, нарахування бонусів.

25. Пропозиції послуг ручного та програмного розміщення, розсилка оголошень на будь-яких ресурсах, а також вакансії на цю посаду.

26. Послуги, що зазіхають на територіальну цілісність і недоторканність України, а також згадка та/або символіка т.з. "ЛНР" та "ДНР".

27. Продаж політичних партій, громадських організацій і фондів.

28. Послуги, які передбачають консультування, посередництво, допомогу і т.д. в питаннях в'їзду на територію проведення АТО і тимчасово окупованих територій.

29. Запис до електронної черги для отримання біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта в формі ID-карти, прискорення отримання зазначених документів, консультування щодо отримання таких документів та інші послуги, в тому числі посередницькі, пов'язані з оформленням зазначених в даному пункті документів.

30. Продаж (пропозиція надання) інших послуг, заборонених чинним законодавством України.

Умови користування

Користування сервісами та можливостями Сайту Tabro.com здійснюється за правилами і на Умовах Публічного Договору (оферти) про надання послуг (за текстом – «Договір» або «Публічний договір», або «Оферта») та у відповідності до додатків до нього, чинних норм законодавства України.

Будь-яка особа, користуючись Сайтом Tabro.com беззастережно погоджується з вказаними у Публічному договорі та додатках до нього усіма умовами, в тому числі відповідальності, прав та обов’язків усіх осіб відносно один одного, відносини яких розпочались чи здійснюються з використанням функцій даного Сайту.

Обробка персональних даних здійснюється згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних» та регламентується додатком № 2 до Договору.


ЗМІСТ
Публічного договору (оферти)
про надання послуг

1. Загальні положення
2. Терміни та поняття, які застосовуються в Договорі
3. Предмет договору
4. Реєстрація на Сайті
5. Вартість та умови оплати
6. Порядок надання та приймання-передачі наданих Послуг
7. Вимоги до контенту оголошень чи інформації, розміщуваної Користувачем на Сайті
8. Права та обов’язки Адміністрації Сайту
9. Права та обов’язки Користувача
10. Відповідальність Сторін
11. Обставини непереборної сили
12. Вирішення спорів
13. Дія Договору про надання Послуг
14. Порядок внесення змін до Договору
15. Заключні положення

Додатки:
Додаток № 1 «Перелік Послуг, розміщення оголошень відносно яких заборонено на Сайті»
Додаток № 2 «Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних»


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(оферта)
про надання послуг


1. Загальні положення

1.1. Сторона: Фізична особа-підприємець Герасимець Руслана Володимирівна, що на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Дата запису: 17.11.2020 Номер запису: 2003390000000031833), надалі іменується – «Виконавець» або «Виконавець послуг», керуючись ст. ст. 633, 641, 627, 628, 901 Цивільного кодексу України, публічно пропонує широкому та необмеженому колу фізичних осіб можливість доступу через мережу Інтернет до онлайн-сервісу «Tabro», розміщеного на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою: https://tabro.com (надалі-«Сайт»), який на умовах підписки забезпечує розміщення тимчасових оголошень Користувачів, надання Користувачам в період дії підписки платних послуг реклами, інших визначених цим Договором послуг, для чого публікує даний Публічний договір (оферту).

1.2. Договір та додатки до нього визначають Умови та порядок використання можливостей Сайту для: розміщення Користувачами оголошень рекламних матеріалів про послуги/роботи Користувача, надання яких пропонується Користувачем третім особам; доступу Користувачем в межах функціоналу Сайту до особистого кабінету (сторінки); отримання Користувачем замовлень, приймання чи відхилення яких Користувач може здійснити; інших Послуг, якщо такі запропоновано на Сайті (за текстом – «Послуги»).

1.3. Користувач підтверджує свою згоду з усіма умовами цього Договору, додатків до нього шляхом акцептування у визначений Договором спосіб. В разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), особа зобов’язується як сторона Договору - Користувач неухильно виконувати умови цього Публічного договору та додатків до нього.

1.4. Підтвердженням повного та безумовного акцептування цієї Оферти як сторони Договору – Користувача, є реєстрація Користувача на Сайті та/або внесення Користувачем плати за Послуги Сайту.

1.5. Акцептування за цим Договором здійснюється з дотриманням норм ЗУ «Про електронну комерцію» в один зі способів:

1.5.1. Акцепт у спосіб реєстрації Користувача на Сайті виконується шляхом електронного підпису одноразовим ідентифікатором, отриманого по смс/вайбер, згідно вимог ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію»;

1.5.2. Акцептом у спосіб оплати є заповнення в електронному вигляді форми оплати платіжної системи з реквізитами платіжного інструменту (зокрема CCV2 кодом), що вважається одноразовим цифровим паролем, який визнається електронним цифровим підписом в розумінні вимог ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію».

1.6. Користувачем за Договором, Відвідувачем, замовником послуг Користувача з використанням функціоналу Сайту, не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження, в тому числі щодо укладення Договору (включаючи, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження, включаючи пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.7. Користувач та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману, чи помилки.

1.8. Надання послуг Користувачу здійснюється згідно із законодавством України.

1.9. Відвідувач, замовник послуг/робіт Користувача, не отримує платних послуг Сайту (платних послуг зазначеного у п. 1.1 цього Договору Виконавця), не зобов’язаний акцептувати Договір у визначений цим Договором спосіб, однак не має права використання Tabro.com у разі незгоди з усіма умовами, в тому числі відповідальності, прав та обов’язків усіх осіб відносно один одного, відносини яких розпочались чи здійснюються з використанням функцій даного Сайту.


2.Терміни та поняття, які застосовуються.

Оферта (або «Публічний договір», або «Договір») – публічна пропозиція, що адресується дієздатній фізичній особі, відносно якої не існує обмежень щодо укладання цього Договору, укласти Договір про надання послуг на умовах, визначених даним Договором та додатками до нього.

Сайт - комплекс програмних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу «Tabro», який розміщений у мережі Інтернет за адресою https://tabro.com та належить правовласнику (Виконавцю згідно п. 1.1) Сайту.

Акцепт - повне та безумовне прийняття умов цієї Публічної оферти, що виражається у взаємодії з Сайтом у спосіб (або один з них) згідно пункту 1.5. Загальних положень цього Договору, дозволяє отримати статус Користувача в розумінні даного Договору.

Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції (Виконавця), що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.

Відвідувач – будь-яка особа, що «зайшла» хоча б на одну сторінку Сайту без реєстрації (випадковий гість);

Користувач – будь-яка фізична особа, що прийняла умови даної оферти, використовує платні можливості, функціонал Сайту у будь-яких спосіб, наданий сервісом Сайту.

Користувач має розширені порівняно з Відвідувачем можливості користування Сайтом.

Підписка – дія Користувача по 100% передоплаті Послуг Виконавця за цим Договором, що дозволяє отримати Послуги Сайту протягом передплаченого періоду. Мінімальний період підписки за Договором – 1 (один) календарних місяць.

Перший місяць Підписки кожним вперше зареєстрованим Користувачем є безкоштовним, надається після проходження профілем Користувача модерації та прив’язки платіжної картки Користувача, та являється виключенням з правил надання Послуг на умовах передплати за цим Договором.

Послуги реклами – платні послуги Виконавця, що доступні Користувачу, який оформив підписку, передплачений період якої не вичерпано на момент замовлення Послуг реклами. Мінімальний період Послуг реклами за Договором – сім календарних днів з дня оплати Послуг реклами Користувачем, включаючи день оплати.

До Послуг реклами включаються:

 • відображення в загальному переліку Користувачів, що пропонують послуги/роботи. В першу чергу відображуються Користувачі, які сплатити за Послугу реклами порівняно до тих, що не скористались зазначеною Послугою, розміщення в переліку - в черговості по даті оплати Користувачем за Послугу реклами;
 • при відображенні в загальному переліку Користувачів, які пропонують послуги/роботи, інформація Користувача, що сплатив Послугу реклами протягом дії Послуги, виділяється;
 • при відображенні на карті Користувачів, які пропонують послуги/роботи, інформація Користувача, що сплатив Послугу реклами протягом дії Послуги, виділяється;
 • інформація про Користувача, що сплатив Послугу реклами протягом дії Послуги, періодично відображується на головній сторінці Сайту в розділі «ТОП виконавців».

Договірне списання – Виконавець має право отримувати оплату за Послуги на умовах цього Договору у спосіб списання визначеної цим Договором вартості періоду Підписки (в сумі за один календарний місяць) з карткового, іншого рахунку Користувача. Реєструючись на Сайті, надаючи персональні та інші дані доступу до рахунку, Користувач в повному обсязі усвідомлює надання Виконавцю права Договірного списання та ознайомлений з періодичністю списання, тарифами і Послугами Виконавця, можливістю змін цін та тарифів за даним Договором.

Припинити Договірне списання Користувач має можливість скориставшись відповідною функцією у налаштуваннях Сайту або на умовах пункту 14.7 Договору.

Для Договірного списання коштів Користувач має забезпечити наявність прив’язаної до профілю Користувача картки та наявність на рахунку Користувача суми коштів, що відповідає вартості Послуг за цим Договором.

Прив’язка картки – підтвердження Користувачем належності зазначеної платіжної картки самому Користувачу шляхом надання кодів доступу, даних картки. Процес підтвердження (верифікації) картки Користувача здійснюється Сайтом у спосіб списання суми в розмірі 1 (одна) гривня та повернення даної суми Користувачу в межах однієї доби. Для прив’язки картки на рахунку Користувача повинні перебувати грошові кошти в розмірі від 1 (однієї) гривни.

Адміністрація – визначена пунктом 1 фізична особа – підприємець, що одночасно є правовласником Сайту, а також уповноважені нею на управління Сайтом і підтримку Користувачів особи.

Верифікація - перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці спеціального коду, відправленого Адміністрацією Сайту Користувачу у SMS/Viber - повідомленні на номер, вказаний Користувачем при реєстрації.

Контент - будь-яка інформація, яка розміщується Користувачем на Сайті (текстові, графічні матеріали тощо). Зміст контенту має відповідати вимогам цього Договору та додаткам до нього.

Особистий кабінет - електронний (віртуальний) кабінет Користувача (акаунт, персональна сторінка) у функціональній системі Сайту, за допомогою якого Користувач може керувати своїми оголошеннями, оголошеннями, взаємодіяти з Сайтом, в т.ч. переглядати свій баланс (стан рахунку) тощо.

Оголошення – текстова та/або графічна інформація про послуги/роботи, яка розміщується Користувачем з метою, у тому числі, але не виключно, подальшого продажу (надання) послуг/виконання робіт для будь-яких осіб. Зміст оголошення має відповідати вимогам до Контенту, згідно умов цього Договору і додатків до нього.

Модерація - процес перевірки інформації в оголошенні. Основна мета модерації - актуальна, перевірена і достовірна база оголошень Сайту та відповідність змісту оголошення положенням Оферти, додатків до цього Договору і чинним нормам законодавства України.

Оголошення, що не пройшли модерацію, не допускаються до публікації.

Повна та детальна модерація є правом Виконавця, відтак, у разі виявлення у змісті оголошення, які попередньо пройшли модерацію, порушень умов даного Публічного Договору та/або додатків до нього, та/або норм чинного законодавства України, такий Контент Користувача не допускається до подальшої демонстрації на Сайті, до усунення Користувачем порушень та повторного проходження модерації.

Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних - умови роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними усім осіб на Сайті, що доповнюють умови даного Договору та яка є невід'ємною частиною цього Договору і розміщена за посиланням: https://tabro.com/privacy-policy


3. Предмет Договору

3.1. Виконавець на умовах підписки надає Користувачу Послуги доступу через мережу Інтернет до онлайн-сервісу «Tabro», розміщеного на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою: https://tabro.com (за текстом -«Сайт»), який забезпечує:

 • розміщення Контенту Користувачів про продаж (надання) послуг/виконання робіт Користувачем;
 • просування в мережі Інтернет інформації про Користувача, його послуги/роботи у спосіб відображення на Сайті Контенту Користувача;
 • користування функцією Сайту по прийманню замовлень на послуги/роботи (запису на прийом тощо) від потенційних замовників/клієнтів та функцією підтвердження чи відхилення відповідних замовлень;
 • послуги реклами на умовах даної Оферти;
 • інші Послуги, якщо такі пропонуються на Сайті чи у додатках до цього Договору, в тому числі додані в після акцептування Користувачем даного Договору.

3.2. Місцем надання Послуг (місцем виконання Договору) є місцезнаходження Виконавця.


4. Реєстрація на Сайті та розміщення оголошень

4.1. Реєстрація на Сайті здійснюється шляхом заповнення форми: E-mail, пароль, ім’я, прізвище, номер телефону, фото особи або логотип чи торгова марка розміром не більше 5 мегабайт (у разі фото особи - обличчя особи не менш ніж 70% зображення).

4.2. Реєстрація можлива цілодобово.

4.3. Вказана Користувачем при реєстрації адреса електронної пошти вважається електронною поштою Користувача, може використовуватися для листування, відправки інформації Користувачу. У разі зміни електронної пошти Користувач зобов’язаний завчасно письмово у відповідності до положень цього Договору повідомляти Виконавця.

4.4. Користувач гарантує, що уся надана ним Виконавцю при реєстрації інформація являється достовірною, належить Користувачу, наданням такої інформації не порушуються права жодних третіх осіб.

4.5. У разі невідповідності /недійсності будь-якої наданої Сайту інформації, Користувач приймає на себе всі пов’язані з цим ризики та відповідальність.

4.6. Адміністрація може на свій розсуд не допускати верифікацію Користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.


5. Вартість та умови оплати

5.1. Вартість Послуг (Підписка) за Договором з розрахунку за один календарний місяць (період користування) складає: 150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень 00 копійок).

5.2. Вартість Послуг реклами за Договором з розрахунку за один календарний тиждень (сім днів (період користування)) складає: 30 грн. (тридцять гривень 00 копійок).

5.3. Користувач здійснює повну (100%) передоплату за кожен період користування по кожній Послузі за цим Договором.

5.4. Оплата послуг за Договором здійснюється в національній валюті України.

5.5. Виконавець має право щомісячно авансом за наступний місяць здійснювати Договірне списання з рахунку Користувача коштів для оплати Послуг за цим Договором в сумі, що дорівнює вартості відповідних Послуг за один період користування.

5.6. Загальна сума (ціна) цього Договору у взаємовідносинах Виконавця з кожним окремим Користувачем дорівнює сумі всіх платежів здійснених таким Користувачем на користь Виконавця відповідно до умов даного Договору.

5.7. Датою оплати (Договірного списання) Сторони обумовлюють вважати дату надходження грошових у розпорядження Виконавця.

5.8. Оплата кожного разу вважається виконаною за черговістю місяців, незалежно від призначення платежу.

5.9. Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені послуги/роботи, при блокуванні відповідного оголошення та/або Користувача, Користувачу не повертаються.

5.10. Користувач дає свою згоду на передачу, зберігання, використання та розповсюдження через Адміністрацію до будь-яких третіх осіб інформації, відомостей про грошові зобов’язання Користувача перед Виконавцем за цим Договором.


6. ПОРЯДОК НАДАННЯ та
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Послуги за цим Договором надаються Користувачу після проходження Користувачем верифікації, реєстрації, модерації та оформлення Підписки. Подальше користування Сайтом здійснюється після доступу до Сайту за логіном та паролем Користувача.

6.2. Підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з’єднання, швидкості передачі даних, завантаження вебсайтів тощо, здійснюється Користувачем самостійно.

6.3. Завершення періоду підписки є підставою припинення надання Послуг за Договором до виконання Користувачем передоплати наступного періоду. Часткова передоплата не являється підставою надання Послуг.

6.4. У випадку, коли Послуги реклами замовляються в момент, від якого до завершення передплаченого Користувачем періоду Підписки залишається менше, ніж сім календарних днів, по завершенню періоду Підписки надання Послуг реклами призупиняється до дня відновлення Підписки (передплати Користувачем Підписки на наступний період).

6.5. Послуги за цим Договором щомісяця вважаються наданими Виконавцем та прийнятими Користувачем без зауважень і в повному обсязі, якщо після спливу 10 (десяти) робочих днів з дня закінчення кожного календарного місяця Користувачем не пред’явлено Виконавцю письмової претензії про протилежне.

6.6. Надаючи послуги/виконуючи роботи для третіх осіб Користувач самостійно та на власний ризик в межах здійснюваної ним підприємницької чи іншої діяльності організовує його взаємовідносини з кінцевими споживачами/замовниками/клієнтами.

6.7. Користувач несе самостійну відповідальність за його дії/бездіяльність по відношенню до кінцевого споживача (замовника) послуг/робіт.

6.8. Сайт, Виконавець, Адміністрація, ні за яких обставин не являються посередником чи іншим учасником у відносинах Користувача з його замовниками/клієнтами/кінцевими споживачами послуг/робіт Користувача. Розрахунки між Користувачем і третіми особами виконуються без участі Сайту, Виконавця, Адміністрації.

6.9. Користувач, який оформив Послугу (в т.ч. Підписку) та не скасував її, вважається таким, що замовив Послугу і повинен забезпечити наявність на рахунку прив’язаної до його профілю картки суми грошових коштів, що відповідає вартості замовлених Послуг.

6.10. Надання Послуг припиняється у разі неможливості Договірного списання вартості Послуг у відповідності до умов цього Договору, до відновлення оплати.


7. Вимоги до змісту Контенту оголошень чи інформації, розміщуваної Користувачем на Сайті

7.1. Користувач, який розміщує на Сайті оголошення про продаж (надання) послуг/виконання робіт, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до умов цього Договору та додатків до нього, інструкцій, якщо такі додатково розміщені на Сайті. Розміщуючи інформацію про послугу, Користувач підтверджує, що він має право пропонувати надання відповідної послуги/робіт згідно з вимогами законодавства України та країн, в яких вони реалізуються.

7.2. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги/роботи відповідають нормам якості, які встановлені законодавством України та країн, на території яких вони реалізуються і відносно таких послуг/робіт немає жодних претензій третіх осіб.

7.3. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги/роботи, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, отримання ліцензій тощо, будуть надані відповідно до вимог законодавства України, країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

7.4. Умови надання послуг/робіт повинні включатися в опис послуги/робіт. Умови складені Користувачем не повинні суперечити цьому Договору та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

7.5. Розміщуючи оголошення Користувач повинен дотримуватись наступного:

 • не розміщувати оголошення в категорії, не відведеній для такого роду оголошень;
 • не розміщувати оголошень, опис чи зображення яких є нерозбірливим чи відносно неіснуючих послуг/робіт;

7.6. Користувач не має права розміщувати інформацію (оголошення тощо) відносно послуг/робіт, визначених у Додатку № 1 до цього Договору «Перелік послуг, розміщення оголошень відносно яких заборонено на Сайті», в тому числі:

 • про надання/ отримання послуг сексуального, еротичного, порнографічного характеру;
 • про підробку будь-яких документів (на транспорті засоби тощо);
 • про надання будь-яких послуг/виконання робіт, вільний обіг яких заборонено за законодавством України або законодавством країни, в межах якої пропонується замовлення/надання послуг або виконання робіт.

7.7. Користувачу також забороняється розміщувати оголошення чи відомості з порушенням прав третіх осіб, в тому числі інформацію, повідомлення, що містять:

 • ненормативну лексику, вульгарні чи образливі висловлювання, зокрема, расистського чи релігійного характеру, а також заклики до дискримінації по національній, расовій, статевій чи інших ознаках;
 • погрози, наклеп в адресу будь-яких осіб;
 • заклики до насилля чи протиправних дій, пропаганду ненависті, дискримінації, міжнаціональних конфліктів тощо;
 • інформацію, що порушує особисті (немайнові) права чи права інтелектуальної власності будь-яких осіб;
 • недобросовісну, недостовірну, неетичну інформацію, а також таку, що наносить шкоду діловій репутації будь-яких осіб;
 • відомості, які порушують чи посягають на власність третіх осіб, комерційну таємницю чи недоторканість особистого життя, честь, гідність, ділову репутацію;
 • віруси чи інші технології, які можуть завдати шкоди Сайту, Адміністрації чи іншим Користувачам;
 • посилання чи інформацію про сайти з конкуруючими сервісами Сайту;
 • будь-яку інформацію, що порушує законодавство України, має ознаки правопорушення, кримінально караного діяння.

8. Права та обов’язки Адміністрації Сайту

8.1. Обов’язки Адміністрації:

Адміністрація зобов’язана надавати консультативну підтримку електронною поштою та за допомогою чату щодо запитань, які виникають під час виконання цього Договору.

Адміністрація зобов’язана пояснювати причини відмови у розміщенні інформації чи її видалені з Сайту лише у випадках, що передбачені законодавством України.

Інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.


8.2. Адміністрація має право:

a) Змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку, у тому числі всі додатки до нього, із розміщенням нової редакції зміненого документу (Договору та/або додатків до нього) на Сайті https://tabro.com/public-offer не пізніше дня введення таких змін.

b) Адміністрація Сайту має право блокувати (припиняти демонстрацію на Сайті) будь-яких оголошень, інформації, які порушують чинне законодавство України, умови цього Договору або не відповідають основам суспільної моралі, а також на вимогу власника прав інтелектуальної власності чи уповноважених державних органів. При цьому рішення Адміністрації є остаточним та оскарженню не підлягає.

c) Запросити у Користувача додаткову інформацію, яка підтверджує законність діяльності Користувача з надання послуг/виконання робіт, які Користувач пропонує з використанням Сайту, інші відомості на підтвердження дотримання Користувачем умов даного Договору та/або додатків до нього.

d) Адміністрація Сайту має право самостійно, з врахуванням вимог та критеріїв, встановлених цим Договором та /або чинним законодавством України, приймати рішення про віднесення інформації, оголошень до заборонених і таких, які підлягають блокуванню, не допускаються до демонстрації на Сайті.

e) Адміністрація Сайту має право на власний розсуд не приймати акцепт від будь-якого Користувача, якщо наявні ознаки порушення таким Користувачем умов цього Договору та/або чинних норм законодавства України.

f) Адміністрація може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів чинності замовлення, прийняти яке чи відхилити має Користувач тощо.

g) Адміністрація має право в будь-який момент змінити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

h) Адміністрація має право на свій розсуд припинити розгляд скарг Користувачів, та/або обмежити кількість відповідей Користувачам, якими порушено умови цього Договору.

i) Інші права, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.


9. Права та обов’язки Користувача.

9.1. Обов’язки Користувача:

Не розміщувати оголошення, що порушують умови даного Договору та/або додатків до нього, діючі норми законодавства України;

Підтримувати в актуальному стані номер свого мобільного телефону та інші контактні дані, що надані Користувачем Виконавцю, Адміністрації або повідомляти про їх зміну в найкоротші можливі терміни.

Надати Адміністрації на її вимогу додаткову інформацію, яку Адміністрація має право витребувати у відповідності до умов цього Договору на підтвердження даних Користувача чи законності діяльності Користувача на Сайті.

Інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.


9.2. Права Користувача:

Отримувати консультативну підтримку електронною поштою щодо запитань, які виникають під час виконання Договору та користування Сайтом.

Отримувати Послуги згідно з цим Договором, сервісами, що пропонуються Сайтом.

Має право розірвати цей Договір у будь-який момент, повідомивши про таке письмово Виконавця та за умови відсутності у Користувача простроченої заборгованості перед Виконавцем.

Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту, які будуть розглянуті в порядку черговості їх надходження.

Інші права, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.


10. Відповідальність Сторін

10.1. За невиконання чи неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Виконавець, Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачами та Відвідувачами за зміст оголошень Користувачів на Сайті.

10.3. Виконавець, Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед третіми особами за жодні збитки чи шкоду, якщо таких зазнала будь-яка третя особа в результаті використання нею інформації, відомостей чи даних, опублікованих Користувачами на Сайті та/або в результаті взаємодії з Користувачем, взаємовідносини з яким розпочались з використанням функціоналу Сайту.

10.4. Виконавець, Адміністрація Сайту не несе відповідальності за достовірність інформації, відомостей, будь-яких даних, які розміщуються Користувачами, а також не несе відповідальності за послуги, роботи, що пропонуються Користувачами, за дотримання Користувачами зобов’язань перед третіми особами.

10.5. Виконавець, Адміністрація не являється стороною спорів між Користувачами, Відвідувачами, будь-якими особами, що розпочали їх взаємовідносини на Сайті. Всі спори та конфлікти вирішуються такими особами самостійно без залучення Сайту, в т.ч. в якості третьої особи на боці будь-якої зі сторін спору.

10.6. Користувач та/або Відвідувач не може робити висновків, що пропозиція, продаж чи придбання будь-яких робіт чи послуг є дійсними та законними виходячи лише з факту розміщення про таке інформації на Сайті.

10.7. Користувач приймає на себе відповідальність в повному обсязі за свої дії на Сайті та дії з використанням функціоналу Сайту.

10.8. Відвідувач приймає на себе в повному обсязі всі ризики, що є наслідком використання ним інформації, розміщеної Користувачами на Сайті.

10.9. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед Користувачем у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням ВИКОНАВЦЕМ Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Користувача в межах оплаченої ним ціни Послуг.


11. Обставини непереборної сили

11.1. Обставинами непереборної сили визнаються обставини, які не можуть бути передбачені Сторонами при укладенні Договору і проти виникнення яких вони не можуть прийняти відповідні заходи. До них відносяться, зокрема, стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, акт вандалізму, блискавка, пожежа в наслідок блискавки, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води, вибух, ударні хвилі, епідемії чи пандемії тощо. Дію обставин непереборної сили підтверджує Торгово-промислова палата України.

11.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

11.3. Сторони зобов'язані сповіщати одна одну про настання і припинення обставин непереборної сили протягом 5 (п'яти) робочих днів із дня їх настання. Сповіщення з боку Адміністрації можливо способом публікації відповідного повідомлення на Сайті.

11.4. У випадках, коли обставини та їх наслідки, передбачені цим розділом Договору, продовжують існувати більше, ніж 3 (трьох) місяців поспіль, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, кожна зі Сторін має право відмовитись від даного Договору (розірвати його в односторонньому порядку).


12. Вирішення спорів

12.1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

12.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК України.


13. Дія Договору про надання Послуг

13.1. Договір з кожним окремим Користувачем є укладеним з моменту акцепту цього Договору відповідним Користувачем.

13.2. Строк дії Договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового розірвання Договору Користувачем чи Виконавцем у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

13.3. У разі відмови від даного Договору (дострокового розірвання Договору) з ініціативи Користувача з підстав, інших ніж систематичне невиконання Виконавцем його зобов’язань за цим Договором, сплачені Користувачем грошові кошти поверненню не підлягають.


14. Порядок внесення змін до Договору

14.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну/вартість підписки) та/або відкликати Оферту.

14.2. У випадку внесення ВИКОНАВЦЕМ змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за адресою https://tabro.com/public-offer, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

14.3. У разі зміни ціни/вартості за Договором, ціна за передплачений Користувачем не підлягає збільшенню, Послуги надаються згідно виконаної підписки до закінчення періоду підписки.

14.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.

14.5. Пропозиції Користувачів та інших осіб щодо внесення змін до Договору, підлягають обов’язковому розгляду, але не гарантують їх внесення до Договору.

14.6. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися його умов (або нової редакції Договору), він не має права користуватися можливостями Сайту та зобов'язаний припинити використання Сайту з негайним письмовим повідомленням Виконавця у паперовій формі про розірвання Договору, видалення акаунту Користувача з Сайту і всієї інформації, оголошень Користувача.

14.7. З моменту отримання Виконавцем письмового повідомлення від Користувача про розірвання Договору, Договірне списання коштів за наступний період Послуг не здійснюється, Договір між конкретним Користувачем та Виконавцем вважається припиненим з наступного дня, що слідує за днем закінчення передплаченого періоду Підписки.


15. Заключні положення

15.1. Договір укладений українською мовою.

15.2. Виконавець має право використовувати факсимільне відображення особистого підпису та відбитка печатки за допомогою механічного копіювання під час підписання будь-яких документів, які складаються в ході виконання цього Договору.

15.3. Документи надіслані Виконавцем електронною поштою чи іншими засобами зв’язку з використанням мережі Інтернет вважаються дійсними до отримання адресатом оригіналу відповідного документу.

15.4. Кожна зі Сторін гарантує, що вступає у регульовані цим Договором взаємовідносини з повним розумінням його умов і відповідальністю за виконання взятих на себе зобов’язань.

15.5. Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; Користувач погоджується з цінами, вартістю, зазначеними в цьому Договорі і/або додатках до нього, з порядком погодження цін, вартості, умовами їх затвердження і змін; Сторони стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього Договору, вільно володіють мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.

15.6. Користувач засвідчує, що до укладання даного Договору отримав від Виконавця в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Послуги, які надаватимуться згідно даного Договору і яка необхідна для здійснення свідомого вибору, зокрема: перелік та обсяг Послуг за цим Договором, основні характеристики Послуг, переваги, небезпека, склад, методи використання результатів наданих Послуг, метод (спосіб) надання Послуг, очікувані результати, ціни, тарифи та спосіб їх розрахунку і порядок погодження/затвердження, можливість їх збільшення Виконавцем в односторонньому порядку, наявність знижок або інших цінових переваг тощо, отримав усю іншу інформацію, надання якої передбачено чинними нормами законодавства України.

15.7. Робочими днями Виконавця є: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця за виключенням офіційно встановлених святкових та вихідних днів.Перелік послуг, розміщення оголошень відносно яких заборонено на Сайті за адресою: https://tabro.com/ru/public-offer

1. Послуги зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.

2. Послуги сурогатного материнства, грудне молоко.

3. Послуги доставки тварин, рослин та комах (в тому числі опудал або частини тварин), занесених до Червоної книги України та/або Міжнародної Червоної книги.

4. Послуги зламу програмного забезпечення.

5. Налаштування піратського ПЗ, кардшейрінг.

6. Послуги збуту контрабандних товарів та/або краденого майна.

7. Обмін валют та/або інших валютних цінностей.

8. Підроблення грошових знаків.

9. Виготовлення довідок та документів (у тому числі особових медичних книжок, результатів ПЛР тестів на коронавірус тощо).

10. Послуги відмотування/намотування пробігу автомобіля, а також приладів.

11. Парсинг: пропозиція послуг і програмного забезпечення.

12. Послуги пропонування кредитів, участі в аукціонах, ставках, торгах, фінансових пірамідах тощо.

13. Шахрайство, вимагання, прохання чи пропонування матеріальної допомоги та підтримки в будь-якій формі, у тому числі оголошення «стану спонсором», «шукаю спонсора», «надам матеріальну підтримку», «шукаю матеріальну підтримку», «комерція» «кредитний донор» та подібне.

14. Пропозиції послуг пов'язаних з окультною тематикою (привороти, заклинання, гадання, сатанізм, ритуали, чаклунство, відьми, магія, зцілювання, екстрасенси тощо).

15. Здавання в оренду чи пошук облікових записів у соціальних мережах, акаунтів, месенджерів.

16. Послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі.

17. Сексуальні послуги, проституція, будь-які послуги інтимного характеру, види масажу: еротичний, боді, лінгама, тантричний.

18. Сумнівні пропозиції роботи, в тому числі в мережі Інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця (робота для всіх, обробка електронної пошти на дому, робота без вкладень, пасивний дохід і подібне).

19. Пропозиції роботи в нічних клубах за кордоном; веб-моделями; пропозиції послуг свінгер-клубів;

20. Пропонування агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистриб'юторов, пропонування заробітку на фондових ринках, навчання та діяльності трейдера, участі у фінансових пірамідах, сумнівних способах отримання прибутку, а також пов’язане із цим навчання.

21. Пропонування франчайзингу, багаторівневого (мережевого) маркетингу.

22. Пропонування послуг з працевлаштування, згідно ЗУ «Про зайнятість населення» повинні супроводжуватись інформацією про відповідну ліцензію або наказ Міністерства соціальної політики України.

23. Будь-які нові оголошення про знайомство, дружбу, легкі стосунки, а також адміністративні панелі сайтів знайомств.

24. Пропозиції поповнення рахунку мобільного номера телефону за допомогою переказу коштів, нарахування бонусів.

25. Пропозиції послуг ручного та програмного розміщення, розсилка оголошень на будь-яких ресурсах, а також вакансії на цю посаду.

26. Послуги, що зазіхають на територіальну цілісність і недоторканність України, а також згадка та/або символіка т.з. "ЛНР" та "ДНР".

27. Продаж політичних партій, громадських організацій і фондів.

28. Послуги, які передбачають консультування, посередництво, допомогу і т.д. в питаннях в'їзду на територію проведення АТО і тимчасово окупованих територій.

29. Запис до електронної черги для отримання біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта в формі ID-карти, прискорення отримання зазначених документів, консультування щодо отримання таких документів та інші послуги, в тому числі посередницькі, пов'язані з оформленням зазначених в даному пункті документів.

30. Продаж (пропозиція надання) інших послуг, заборонених чинним законодавством України.

RU UA
Всі категорії
 • Оренда і прокат
 • Дизайн
 • Домашній майстер
 • Інші послуги
 • Клініки та лікарі
 • Краса та здоров'я
 • Кулінарія
 • Маркетинг та реклама
 • Меблеві роботи
 • Няні та доглядальниці
 • Обслуговування автомобіля
 • Одяг та аксесуари
 • Організація свят
 • Переклади і тексти
 • Перевезення і зберігання
 • Поліграфія
 • Розробка і програмування
 • Ремонт і оздоблення
 • Ремонт та установка техніки
 • Ручна робота
 • Створення та обробка аудіо
 • Створення та обробка фото і відео
 • Спортивні послуги
 • Будівництво
 • Прибирання будинку і офісу
 • Послуги безпеки
 • Послуги для бізнесу
 • Послуги з доставки
 • Догляд за тваринами
 • Вчителі та викладачі
 • Фінансові послуги
 • Юридичні та бухгалтерські послуги